Styret

Styret i Nordås Karateklubb velges av årsmøtet og man velges for en 2 års periode.

Styret kan nås på mail: styret@nordaaskarateklubb.no 

Styreleder

Torbjørn Birkeland

Nestleder

Tore Kindem

Medlems-
kontakt

Harald Aadland

Kasserer

Jan Yngve Vindenes

Sekretær

Mette-Kristin Meland

Dataansvarlig

Jon Riber Sparre