Æresmedlem

Kjetil Austrheim ble utnevnt til Æresmedlem i Nordås Karateklubb i forbindelse med klubbens 25 års jubileum i 2018. Kjetil har vært medlem i klubben siden han var 5 år, da han fikk lov til å begynte etter å ha overbevist sensei om at han kunne forskjellen på høyre og venstre :-)

Dette er nå 19 år siden. Kjetil har gått gradene som elev, og vært en aktiv utøver som har deltatt på de fleste gasshukuer og stevner i klubb- og JKAN regi. Han startet tidlig å instruere, og er nå blant klubbens mest erfarne instruktører. Kjetil har vært en viktig kontinuitesbærer gjennom sin trofasthet og lojalitet til klubben alle disse årene. Kjetil tilhører nå generasjonen mellom ungdomsgruppen og de eldste i klubben, og er på den måten et viktig forbilde både for den unge, og voksne utøver. Vi gratulerer Kjetil som velfortjent ÆRESMEDLEM i Nordås KK. Som et synlig bevis fikk han overrakt et flott samuraisverd, Katana.

Rune Waagbø ble utnevnt til Æresmedlem i Nordås Karateklubb under Jubileumsbanketten i forbindelse med klubbens 20 års jubileum i 2013. 
Rune har vært en bauta i klubben gjennom mange år, og har innehatt en rekke roller i Nordås KK. Han har vært forelder, utøver, dommer, instruktør og har hatt en rekke styreverv gjennom sine mange år i styret i klubben. I tillegg har Rune vært en viktig kontinuitesbærer gjennom sin trofasthet og lojalitet til klubben gjennom mange år. Han er en viktig sosial bidragsyter både i og utenfor dojoen, og er et forbilde både for den unge-, og voksne utøver gjennom sin treningsiver og innsats på trening. 

Vi gratulerer Rune som velfortjent ÆRESMEDLEM i Nordås KK. 
Som et synlig bevis fikk Rune overrakt et flott samuraisverd, Katana.

20 års trofasthet til Nordås karateklubb


1993 - 2013
Lena Rå

1998 - 2018
Rune Waagbø


10 års trofasthet til Nordås karateklubb


1999 - 2009
Kjetil Austrheim

1999 - 2009
Mathias Austrheim

2002 - 2012
Arne Austrheim

2003 - 2013
Inger Mari Røli

2003 - 2013
Mats Moen

2003 - 2013
Elise Waardal Nilsen

2003 - 2013
Thomas Waardal Nilsen

2004 - 2014
Jørgen Moen

2006 - 2016
Mads Hagevik Moen

2006 - 2016
Magnus Emil Melingen

2006 - 2016
Tore Kindem