DOJO ETIKETTE

Dojo etikette er det som skiller karate-do fra vanlige idrettslige aktiviteter. Dojoen er et meget spesielt sted hvor vi trener oss selv fysisk og mentalt gjennom Karate-do. Ved å gjennomføre dojo etiketten utvikler du en sunn respekt for deg selv og andre mennesker, og ikke minst utvikler du evnen til å årvåkenhet og konsentrasjon. Det er av essensiell betydning både i en kampsituasjon og i andre situasjoner du møter ellers i livet. 


Dojo etikette er en viktig del av karate-do. Konsekvent gjennomført utvikler deg egenskaper som er viktige både i karate sammenheng og i livet forøvrig. Når du svikter dojo etiketten svikter du ånden i karate-do og dermed deg selv. 

Elever/instruktører skal respektere dojoen og ha følgende etikette i bakhodet:

  • Det skal være ro i dojoens forgang. Behov for humoristiske innslag og høylytt prat skal tilfredsstilles i garderobe/oppholdsrom. 

  • Når du går inn og ut av dojoen skal du innta Musubi-dachi og bukke. Dette fordi vi skal vise respekt for det stedet hvor du legger ned så mye av deg selv i form av fysisk og mental innsats.

  • Det skal være ro i dojoen. Når du entrer dojoen begynner umiddelbart konsentrasjonen om treningen. Kun lavmælt prat er tillatt. Hvis man går 2 og 2 sammen bukker man alltid for hverandre før og etter øvelsen. Motstanderen skal behandles med høflighet og respekt. Den som mister kontrollen forlater dojoen umiddelbart. Rei betyr at man er innforstått med at teknikkene skal kontrolleres. Vi skal få ut aggresjon, men kontrollere temperamentet.

  • De som kommer for sent blir sittende i Seiza ved døråpningen til instruktøren vinker deg inn. Å komme for sent til trening uten rimelig god grunn er dårlig Budo ånd og hører ikke hjemme i dojoen. Vær heller ute i god tid slik at du kan forberede deg best mulig til treningen.

  • Når instruktøren kommanderer gjør man kun de teknikker/bevegelser han/hun gir beskjed om. Klør du i hodet etc. så la være å klø. Hold ut i stillingene selv om du er sliten. Dette er både mental og fysisk trening av største verdi av en karate utøver. Kun på "Naore" kan du slappe av. Hver gang du har greid å gjennomføre en trening etter disse retningslinjer har du vunnet en seier over deg selv.

  • Hvis du lurer på noe er det viktig å spørre med en gang. Instruktøren tiltales ved Sensei/Sempai eller personlig navn etter at du har rukket opp hånden. "Hoiing" og "du" hører ikke hjemme i dojoen. Nøl aldri med å stille fornuftige spørsmål. Du går her for å lære.

  • Når instruktøren forklarer, sitt i Seiza eller stå naturlig med armene ned. Man lener seg ikke inntil veggen eller står sløvt med armene i kors. Følg nøye med å se på instruktøren når han/hun forklarer. Vis at du er ivrig og engasjert. Virker du ikke interessert får du heller ingen feedback. Glem heller ikke å gi utrykk for at du har forstått det han/hun sier, ”Ous”.

  • Hvis du må forlate dojoen under trening skal du alltid henvende deg til instruktøren, bukk høflig og be om lov. Den som forlater dojoen uten lov kan la være å komme inn igjen. Det er viktig å gå på do før trening, selv om man kanskje ikke må akkurat da.

  • Tyggi, smykker, ringer o.l. er ikke tillatt i dojoen. Drakten skal være rein, og du like så. Neglene skal være korte og føttene vasket før trening. 30 karate-ka trener hver dag, og hvis alle hadde sure bein.... T-Shirt (hvit) under gi'en er kun tillatt for kvinner. Mat er ikke tillatt i dojoen.

  • Etter trening stiller alle opp på linje. Høyest graderte utøver utfører rei og leser dojo kun. Elevene repeterer i kor.