ORDLISTE

A

Age - Oppover 

Age Zuki - Slag Oppover

Age Uke - Oppover blokkering (Jodan Age Uke) 

Ai Uchi - Samtidig angrep (dommeruttrykk) 

Aka - Rød 

Arigato - Takk 

Ashi - Fot 

Ashi Barai - Fotfeiing

Atama - Hodet 

 

B

Barai - Blokkering

Bassai - Erobre en festning (Kata: Bassai Dai) 

Bo - Stokk 

Bu - Samurai, Kriger, Militær, Ridder 

Budo - Fellesbetegnelse for kampkunstsystemer 

Bunkai - Teknikkanalyse

Bushi - Militær kriger

Bushido - Krigerens vei

 

C

Chinte - Usedvanlige hender (Kata: Chinte) 

Choku Zuki - Rett slag

Chudan - mellomgulvet / magen 

Chui - Advarsel 

 

D

Dachi - Stilling 

Daito - Samuraiens lengste sverd 

Dan - Grad / nivå

Dan Geri - Spark med smme fot flere ganger etter hverandre 

Dan Zuki - Slag med samme arm flere ganger etter hverandre 

Deshi - Disippel / elev / lærling 

Do - Vei 

Dojo - Treningssal

Dori - Gripe / fange

Dozo - Vær så god

 

E

Embusen - Utførelses linjen på Kata 

Empi - Albue 

Enpi - Flyvende svale ( Kata Enpi)

 

F

Fudo Dachi - Ubevegelig stilling / rotfestet stilling 

Fudoshin - Ubevegelig sinn / hjerte 

Fumikomi – Trampespark

 

G

Gaiwan - Utsiden av armen 

Gankaku - Trane på en klippe ( Kata Gankaku) 

Gan-keiko - Utendørs vintertrening 

Gasshuko - Treningsleir

Gedan - områder nedenfor navlen 

Gedan Barai - Nedover blokk 

Geri - Spark 

Gi - Treningsdrakt

Go - 5 eller Styrke

Gohon Kumite - 5 stegs sparring 

Gojushiho - 54 steg ( Kata Gojushiho Sho / Dai) 

Go No Sen - Ta iniativet senere 

Gyaku Zuki - Motsatt slag

 

H

Hachi - 8 

Hachi Dachi - 8 stilling 

Hai - Ja 

Haishu - Håndryggen

Haishu Uke - Blokkering med håndryggen 

Haisoko - vristen på foten 

Haito - Området mellom tommelfinger og pekefinger 

Haiwan - Oversiden av underarm 

Hajime - Start / sette i gang 

Hangetsu - Halvmåne (Kata Hangetsu) 

Hangetsu Dachi - Halvmåne stilling 

Hanmi - Halv kropp / Skråstilt kropp 

Hansoko - Diskvalifikasjon 

Hara - Magen 

Hasami - Sakse 

Heian - Fredfullt sinn

Heiko Dachi - Paralell stilling med bein i skulderbredde 

Heiko Zuki - Paralell slag /dobbelt slag 

Heisoku Dachi - Stilling med bena helt sammen 

Henka Wasa - Endrede teknikker 

Hidari - Venstre 

Hiji - Albuen 

Hiki Te - Tilbaketrukket arm 

Hiki Wake - Uavgjort kamp 

Hiza Geri - Spark med kne 

Honbu Dojo - Hovedsete / skole / treningssal 

 

I

Ichi - 1 

Ikken Hisatsu - Å drepe med 1 slag 

Ippon - Ett poeng

Ippon Kumite - Ett stegs sparring

 

J

Jion - Kjærlighet eller nåde. Kan også bety tempel 

Jitte - 10 hender (Kata: Jitte) 

JKA - Japan Karate Association 

Jodan - Hoderegionen

Jodan Age Uke - blokkering oppover 

Ju - 10 

Judo - Den myke vei

Ju Ichi - 11 

Juji Uke - Kryssblokk

Ju Jutsu - Myk Teknikk

Jun Zuki - Annet ord for Oi Zuki 

 

K

Ka - Person (Karate Ka ? en som trener Karate) 

Kaeshi - Motbevegelse

Kage Zuki - Krokslag / hookslag Kai - Klubb / Sammenslutning 

Kaisho - Åpen hånd

Kakato - Hælen på fot

Kake Uke - 

Kakiwake Uke - 

Kakuto - Oversiden av håndleddet 

Kamae - Kampstilling

Kamikaze - Gudommelig vind 

Kan - Klubb / Sal

Kancho - Bestyrer ? leder ? direktør 

Kan Geiko - Utendørs vintertrening 

Kanku - Å se på himmelen 

Karate - Tom hånd

Kata - Form 

Katana - Samuraiens lengste sverd 

Keage - Snapspark oppover 

Keito - Kyllinghodehåndledd 

Kekomi - Støt - / gjennombrytende spark 

Kenchusei - Student instruktører 

Kendo - Sverdets vei

Keri - Spark 

Keri-wasa - Sparketeknikk 

Ki - Indre energi

Kiai - Kamprop 

Kiba Dachi - Ridestilling 

Kihon - Basic ? grunnleggende teknikker 

Kihon Ippon Kumite - Grunnleggende 1 stegs sparring 

Kime - Fokusering av muskulær kraft og indre energi 

Kizami geri - Spark med fremste fot 

Kokoro - Sjel / Hjerte / Sinn 

Kokutsu Dachi - Bakoverstilling 

Kosa Dachi - Krysset fotstilling 

Ku - 9 

Kumite - Å møte hender (Kamp) 

Kyu - Steg / elevgrad

 

M

Maai - Avstand 

Mae - Fremover 

Mae Ashi Geri - Spark med fremste fot 

Mae Geri - Frontspark

Makiwara - Slagpute av strå 

Mawashi Geri - Buespark

Mawashi Zuki - Bueslag

Mawate - Snu rudt

Meikyo - Klart Speil (Kata: Mekyo) 

Migi - Høyre 

Mikazuki Geri - Halvmånespark 

Mizu No Kokoro - Sinn som blikkstille vann 

Mokuso - Meditasjon

Morote - Begge hender / med 2 hender 

Morote Uke - 2 hånds blokk 

Mu - Tomhet 

Mushin - Tomt sinn

 

N

Nagashi Uke - Feiende blokkering 

Naiwan - Innsiden av underarmen 

Nami Geashi - Returnerende bølge 

Naore - Tilbake til ?Yoi?

Neko Ashi Dachi - Kattebeinstilling 

Ni - 2 

Nidan Geri - Dobbelt mae geri flyvespark 

Nihon Nukite - Angrep mot øynene med peke- og langfinger. 

Nijushiho - 24 skritt ( Kata: Nijushiho ) 

Nippon - Japan 

Nukite – Spydhånd

 

O

O - Stor 

Obi - Belte 

Oi Zuki - Slag med samme arm foran som ben 

Otaga Ni Rei - Hilse til hverandre 

Otoshi - Nedover 

Otoshi Uke - Nedoverblokkering med underarmen

 

R

Rei - Buk / hilse

Ren Zuki - Flere slag etter hverandre 

Renshi - Ærestittel Disiplinert læremester 

Ryu - Skole, metode 

 

S

Sabaki - Kroppsforflytning 

San - 3 

Sanbon Kumite - 3 stegs sparring 

Sayonara - Farvel

Seiken - Knyttet hånd 2 fremste knoker 

Seiretsu - Oppstilling

Seiryuto - Oksekjevehånd 

Seiza - Knesittende hvilestilling 

Sempai - Eldre bror ? Senior elev