OM KLUBBEN

Nordås Karateklubb ble stiftet høsten 1993, på initiativ av instruktører i Lyderhorn karateklubb, med hovedinstruktør Helge Sæle Sensei i spissen. Lars Jacobsen ble da utnevnt til hovedinstruktør i nystartede Nordås KK. I 1999 ble Emil Clementsen Sensei utnevnt til ny hovedinstruktør.Han satt som hovedinstruktør i 10 år, frem til klubbens 15 års jubileum, i 2009. Da overtok Jørgen Moen sensei som ny hovedinstruktør.

Navnet kommer av at klubben startet opp på Nordås i Fana, der den leide lokaler i et helsestudio. Klubben har siden flyttet lokaler to ganger, før vi i 2001 etablerte oss i vårt nåværende treningslokale i Bjarghallen som ligger i Stavollen Idrettspark på Stend. 

Nordås Karateklubb instruerer utøvere i Shotokan karate-do, en klassisk karatestil som har sitt utspring fra Japan. Klubben er medlem av JKA Norway (Japan Karate Association). JKA er den eneste karatestilart som er godkjent av det japanske utdanningsdepartementet. Nordås Karateklubb er også medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Kampsport forbund.

Klubben har som mål å opprettholde et høyt pedagogisk nivå og videreformidle tekniske ferdigheter innenfor JKA Karate til nybegynnere og viderekomne utøvere. Instruktørene har lang fartstid som karateutøvere og de fleste har trener- og dommerkurs fra JKA Norway og Norges Kampsportforbund. Alle instruktørene deltar også jevnlig på treningssamlinger for å holde seg oppdatert med nye impulser fra JKA og for å videreutvikle sine ferdigheter, på lik linje med alle karateutøvere som med tiden graderer seg til nye beltegrader. 

Klubben har instruksjon av ulike partier, fire dager i uken. Nybegynnere trener to ganger per uke, mens viderekomne partier trener tre ganger i uken. Partiene er delt inn etter beltegrad og alder. Kvinner og menn trener sammen. Barn opptil 13 år regnes som junior, og de over 13 som senior. 

​Karate kan være både mosjonsidrett og konkurransesport, og egner seg for begge kjønn i alle aldre. Gjennom års trening utvikler man sine ferdigheter i basisteknikker - kihon, kata (teknikker satt i system) og kumite (kamp). Selv om konkurranseaspektet ikke er dominerende innen karate, er konkurranser og mesterskap en mulighet til å måle sine ferdigheter på ulike nivå.

​Flere av instruktørene i klubben deltar som topputøvere, med gode resultater både i JKA NM, EM og VM. Deres entusiasme og dyktighet kommer også klubbens øvrige utøvere til gode gjennom meget gode treninger. Også junior- og seniorutøvere utenom instruktørene, deltar og hevder seg bra i konkurransesammenheng.