Karate-do er delt opp i tre deler: 

  • Kihon

  • Kata

  • Kumite


Her finnes alle teknikkene, grunnprinsippene og treningsmetodene som skal utvikle utøveren videre. Disse tre utgjør karatens tekniske system og er til enhver tid pensum ved eksamener eller graderinger. 

Kihon

Kihon er grunnleggende trening der en vektlegger riktig utførelse av teknikkene.

Grunnleggende teknikker som trenes enkeltvis, eller settes sammen i kombinasjoner. Her trener vi for å perfeksjonere hver enkelt teknikk helt ned til minste detalj.


Slag, spark og blokkeringer repeteres med det formål om gjøre teknikkene naturlige for kroppen og at styrke, hurtighet, balanse, koordinasjon og timing forbedres. 

Kata

Kata er kjernen i Karate. Noen kataer har gått videre fra generasjon til generasjon, andre er blitt utviklet ganske nylig. Innen JKA Karate har vi 25 forskjellige Kataer. 

Kata betyr form og er en tenkt kamp mot flere motstandere. En Kata består av logiske kombinasjoner av blokkeringer, slag og spark som er satt sammen i et fast mønster. Kataene skal gå i en bestemt bevegelsesretning, som danner et bestemt mønster/diagram kalt Embusen. Embusen betyr direkte oversatt å utføre budo på linje. 
Em=utføre, Bu=budo, Sen=linje 

I en kata kan det lages et mønster eller et diagram over bevegelsesretningene. Et slikt diagram kalles for en utførelseslinje(embusen). Denne linjen kan tegnes opp på gulvet og kan grovt deles inn i fem ulike diagrammer: 

1. Retthorisontal linje, rett vertikal linje

2. T-form

3. Kryss - form

4. I - form

5. Pluss og minus - form

Diagrammet er en ledetråd for fotbevegelser og stillinger i de ulike kataene. Er retningsforflyttelse, vridninger under fot, skrittlengder feil, får det store konsekvenser for utgangspunktet for kataene. Derfor vil det være av stor betydning at retninger, vridninger og skrittlengder er korrekte. Det er kun to kataer som ikke kommer tilbake til utgangspunktet, Tekki Shodan og Tekki Nidan. 

Start:
Musubidachi
“Rei”
Annonser kata tydelig
”Yoi”
Start kata

Slutt:
Etter siste teknikk
”Naore”
“Yoi”
Musubidashi
”Rei”
”Yasume”

Kumite

Kumite betyr "å møte hender" eller "å krysse hender". Treningen foregår sammen med partner, hvor slag, spark, blokkeringer, fellinger og kast praktiseres mot hverandre.

Teknikkene kan være avtalt på forhånd, eller trenes som fri kamp. For å mestre Kumite kreves det et solid grunnlag fra Kihon og Kata. Viktige elementer her er: avstandsbedømmelse, strategi, timing, kampspirit, hurtighet, årvåkenhet, reaksjon, fotarbeid mm. 

Det praktiseres ulike typer kumite:

* Gohon Kumite

* Sanbon Kumite

* Kihon ippon Kumite

* Ju Ippon Kumite

* Ju Kumite

Kumiteregler