[X] •    FULL TRENINGSOPPSTART I NORDÅS KK

  fra og med 11. mai.

  les mer...

  Kjære medlem/forelder/foresatt,

  I dag 07. mai kom det gledelige nyheter fra myndighetene – vi kan nå arrangere organisert trening i grupper på 20 personer om gangen gitt at generelle smittevernregler som avstandsbestemmelser og renhold blir fulgt. Vi har full tillitt til myndighetene og har i et ekstraordinært styremøte i kveld enstemmig vedtatt å innføre tilnærmet ordinær timeplan slik vi kjenner den fra før. Timeplan finner du her. Avviket er at alle parti reduseres med 15 minutter slik at vi 1) får rengjort og luftet dojo godt etter et hvert parti og 2) sikrer effektiv logistikk inn og ut av lokalene våre. Så, alle parti starter slik det framkommer av timeplanen og avsluttes 15 minutter tidligere. Treningsinnholdet vil naturligvis være preget av avstandsbestemmelsene, men det går helt fint å trene karate uten å ha nærkontakt.

  I tillegg til de overordnede bestemmelsene, innfører vi en rekke smitteverntiltak. Alle de tiltak som Norges Idrettsforbund og Kampsportforbundet pålegger oss blir ivaretatt. I tillegg innfører vi noen særegne tiltak. Vi forventer at alle setter seg godt inn i tiltakene! Vi i Nordås Karateklubb forbeholder oss retten til å avvise/bortvise utøvere som ikke forholder seg til tiltakene våre. Dersom vi opplever stadige overseelser vil vi også måtte revurdere treningsmodellen vi nå innfører.

  Tiltakene er som følger:

  VIKTIG: Det er IKKE tillatt å stille på trening dersom du har luftveissymptomer, føler deg syk, har feber, er i karantene eller isolasjon. Dersom du på noe tidspunkt blir smittet av COVID-19 og har oppholdt deg i våre lokaler, er det viktig at klubben blir orientert om det slik at vi kan sette i gang tiltak for å forhindre videre smitte.

  - Styrkerommet blir sperret av og skal ikke under noen omstendigheter benyttes.
  - Toalettene blir sperret av og skal kun benyttes i prekære tilfeller. Vi ber alle utøverne om å gjøre seg ferdig med toalettbesøk hjemme. Vaskene i garderobene er tilgjengelig for håndvask.
  - Kjøkkenet, med unntak av vasken, sperres av. Vasken skal kun benyttes til håndvask.
  - Sittegrupper er ikke tilgjengelig.  
  - Gulv i dojo vaskes etter hver trening
  - Lokalet ellers, herunder gulv og naturlige berøringspunkt, vaskes etter siste trening hver dag.
  - Ingen utøvere skal oppholde seg i våre lokaler med mindre de trener. Ved ankomst, vent utenfor inntil instruktør kaller deg inn. Foreldre eller andre som følger et barn, må vente på utsiden av lokalet.
  - Når du kommer inn i lokalene våre:
  - Sett skoene i gangen, behold sokkene på
  - Vask hendene med såpe og vann. Bruk sprit. 
  - Gå rett inn i dojo til anvist sted
  - Ta av deg sokkene og overtrekk på anvist sted
  - Hold deg til anvist sted under hele økten
  - Når økten er ferdig:
  - Ta på sokker og overtrekk
  - Forlat dojo etter anvisning fra instruktør
  - Ta på sko og forlat så lokalene
  - Sosialisering skal skje på utsiden av lokalet
  - Ikke ta på overflater eller gjenstander i våre lokaler som ikke er naturlige å berøre
  - Hold minst 1 meters avstand til andre i lokalene til enhver tid
  - Alt oppmøte blir registrert. Dette håndteres av instruktør. Nettbrettet utøverne normalt bruker til registrering av oppmøte skal kun benyttes av instruktør.

  Det viktigste for oss er å sikre at våre utøvere og deres foreldre/foresatte føler seg godt ivaretatt, særlig når det gjelder trygghet og helse! Disse forholdene er enda mer viktig i dag. Hvis dere føler dere utrygge, enten fordi andre utøvere ikke etterlever bestemmelsene eller fordi vi som klubb ikke evner å håndheve de godt nok, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med det samme!  

  Mvh

  Styret og HI Nordås Karateklubb

Innhold © Nordaas Katateklubb. Webdesign ©2018 av Web Norge