[X]
Nye kurs nå!

Start: mandager kl 18 i Bjarghallen på Stavollen.

Informasjon og første trening
mandag 1. februar kl 18


Gratis prøvetid i 2 uker.

Foreldre & barn parti


Junior 8-12 år

Ungdom 13-18 år

Voksne 19 år (voksne 20 år + vil få tilbud om trening så snart det åpnes opp for det av myndighetene) •    SISTE: Det åpnes for trening igjen f.o.m 15.02.2021

  Trening i dojo for juniorer og ungdom til og med 19 år, trening på zoom for øvrige.

  les mer...

  Fra og med 15.02.2021 har vi dermed følgende timeplan. Denne ukeplanen gjelder inn til ny beskjed blir gitt:

  Mandag
  18.00 - 18:45 Alle nybegynnere 8+ år
  19.00 - 19.45 Ungdomsparti 13-19 år
  20.00 - 21.00 Alle sortbelter - trening via Zoom*
   
  Tirsdag
  18.00 - 18.45 Juniorer opp til og med 12 år med gulstripe, gult og oransje**
  19.00 - 19.45 Juniorer opp til og med 12 år med grønt, blått, lilla og brunt
   
  Onsdag
  18.15 - 18.45 Minikarate 6-7 år**
  19.00 - 19.45 Ungdsomparti 13-19 år, brunt og sort
  20.00 - 21.00 Alle seniorer fra og med 20 år - trening via Zoom*
   
  Torsdag
  18.00 - 18.45 Juniorer opp til og med 12 år med gulstripe, gult og oransje**
  19.00 - 19.45 Juniorer opp til og med 12 år med grønt, blått, lilla og brunt
  20.00 - 21.00 Alle ungdommer og seniorer, fra og med 13 år - trening via Zoom*
   
  * Link til alle Zoom treningene her, møtekode 594 812 4646 og passord 6BcdXn.
  Vi vil også ha det sagt at vi er fornøyd med oppmøtet på Zoom treningene og vi har fått utelukkende gode tilbakemeldinger! Men, vi savner selvsagt en del av de som har tilbud om å delta på disse treningene. Hvis du ikke har deltatt tidligere så prøv det ut èn gang i alle fall, så kan du heller bestemme deg etterpå om hvorvidt treningen var grei eller ikke.
  I så måte ønsker vi å gjøre oppmerksom på et par småting:
  - Det er ikke plasskrevende å delta på Zoom trening, 2x2m er som regel mer enn stor nok plass.
  - Selv om det er en fordel med kamera hvis man ønsker å få tilbakemeldinger underveis i trening, så er det ikke pålagt å bruke det.
  - PC, skjerm og internett er stort sett det eneste du trenger for å delta!

  ** Mini-utøvere som har oppnådd gul stripe (uavhengig av alder) skal trene med juniorpartiet som trener klokken 18 tirsdag og torsdag. Alle andre mini-utøvere skal trene onsdag 18:15.


 •    Nybegynnerkurs og rekruttering

  les mer...

  Vi ønsker alle nye mellom 8 og 20 år velkommen ti klubben og håper at dere vil hjelpe oss med å få inn nye medlemmer. I den forbindelse minner vi om vervekampanjen vi har gående:

  Alle som verver et nytt medlem får et gavekort på Rush Trampolinepark. Den som verver flest nye medlemmer, får i tillegg fire kinobilletter han eller hun kan dele med familie og venner.

  Smittesisuasjonen gjør det dessverre slik at vi dessverre må avvente litt med å ta imot de over 20 år. Vi håper det endrer seg snart! Hvis dere selv er interessert i å begynne eller dere vet om noen som ønsker å starte, så er det som en start mulig å vise interessen helt uforpliktende ved å fylle ut interesseskjemaet vårt. Gå til denne siden

  Inntil videre i alle fall, trener alle nybegynnere (uansett alder) om mandagene fra kl 18:00. 

  Vi håper alle har det trygt og godt og vi ønsker å oppfordre alle sammen til å stille seg bak og etterleve de smitteverntiltakene som vi er pålagt å følge. Dette er en tålmodighetsprøve for de aller fleste av oss, men sammen skal vi sikre at vi kommer styrket ut av dette!


 •    Innkalling til årsmøte

  11. mars 2021 kl. 19:00

  les mer...

  Innkalling til årsmøte i Nordås Karateklubb

  Styret innkaller herved til årsmøte i Nordås Karateklubb 11. mars 2021 kl. 19:00 i våre treningslokaler i Bjarghallen. All trening utgår denne dagen.  

  Så langt det lar seg gjøre ønsker styret å avholdet møtet med fysisk oppmøte som normalt. Som følge av koronapandemien vurderer styret derimot å avholde årsmøtet digitalt eller skriftlig. Dette er det anledning til, jf. uttalelsene gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  For nærmere informasjon om digitale og skriftlige årsmøter, se NIFs hjemmeside her.

  Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21. februar til styret@nordaaskarateklubb.no. Det er ønskelig at malen under benyttes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på e-post senest én uke før årsmøtet.

  Styret viser til Vedtektenes punkt 7 hvor bl.a. følgende fremgår:  

  Alle medlemmer på 15 år og over har personlig møterett ved Årsmøte. For medlemmer under 15 år har foreldre eller foresatte rett til å møte i stedet. 
  Alle medlemmer som har tilhørt Nordås karateklubb i de siste 12 månedene har stemmerett på årsmøtet.

  Dersom det er noen som har forslag til kandidater til styreverv, ber vi de om å ta kontakt med valgkomiteen innen 21. februar på e-post valgkomiteen@nordaaskarateklubb.no

  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder Torbjørn Birkeland kontaktes på telefon 90566118 eller på e-post torbjorn.birkeland@nordaaskarateklubb.no. 

  Velkommen til årsmøte! 

  Med vennlig hilsen 

  Styret  i Nordås Karateklubb

  …..............................................

  Forslag til: Årsmøte i Nordås Karateklubb 2021 
  Fra: [ditt navn] 
  Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 
   
  Forslag: 
  [Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  
   
  Begrunnelse: 
  [Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.] 

Innhold © Nordaas Katateklubb. Webdesign ©2018 av Web Norge