[X] •    INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019   

  Torsdag 21. februar klokken 19:00 avholdes årsmøte i Nordås Karateklubb.
  Alle medlemmer på 15 år og over har personlig møterett ved årsmøte. For medlemmer under 15 år har foreldre eller foresatte rett til å møte i stedet.
  Årsmøtet holdes i Dojo og all trening utgår denne dagen.
  les mer...

  Møteagenda:

  1. Valg av ordstyrer, referent og kontrollkomite
  2. Godkjenning av innkalling og møteagenda
  3. Gjennomgang av årsmelding 2018
  4. Gjennomgang av regnskap 2018
  5. Budsjett 2019
  6. Behandling av innkomne saker
  7. Valg

  Forslag til saker for årsmøtet eller forslag til kandidater som styremedlem sendes styret innen 17. februar 2019.

  Det vil bli servering av pizza - vel møtt! •    TIMEPLAN 2019 ER KLAR   - klikk for info

  Ordinær timeplan for 2019 er klar, se Timeplan og terminer i toppmenyen.

  I forhold til timeplanen for i fjor, så er det kun 2 små endringer:
  1. Junior tom 12 år med grønt belte (6. kyu) skal trene tirsdager og torsdager kl. 18.00-19.00.
  2. Fredagspartiet kl 18.00-19.00 blir nå et rent konkurranse - og graderingsparti for de med brunt og svart belte. Dette er trening med fokus på graderingsforberedelser og trening for de som deltar i konkurranser.
Innhold © Nordaas Katateklubb. Webdesign ©2018 av Web Norge