Gradering

Gradering gjennomføres 2 ganger i året, i slutten av hvert semester.

Under graderingen skal man vise teknikker man har øvd på under semesteret. Man må vise teknikker innen:

KIHON - grunnteknikker som slag, spark og blokkeringer

KATA - mønster 

KUMITE - kamp

JKA Norway

Graderingspensum til de ulike beltegradene