Kata

Kata er kjernen i Karate. Noen kataer har gått videre fra generasjon til generasjon, andre er blitt utviklet ganske nylig. Innen JKA Karate har vi 26 forskjellige Kataer.

Taikyoku Shodan

Graderingspensum til 8. kyu - gult belte. Denne kataen ble tidligere kaldt "Kihon kata", men etter en revidering av graderingspensum ble den ført opp som den første kataen som testes ved gradering, og det til gult belte. 

Loading...
Heian Shodan

Graderingspensum til 7. kyu - oransje belte.

Heian betyr "fredfullt sinn". Det opprinnelige navnet var Pinan, men Gichin Funakoshi forandret det til Heian når han introduserte karate i Japan. Alle Heian-kataene inneholder tilsammen de mest essensielle teknikkene i karate. Alle Heian kata begynner og slutter med en blokkerende teknikk, noe som skulle symbolisere ydmykhet. Fra uttrykket Heiwa-Antei (fred og ro) kom navnet Heian.

Loading...
Heian Nidan

Graderingspensum til 6. kyu - grønt belte.

Heian betyr "fredfullt sinn". Det opprinnelige navnet var Pinan, men Gichin Funakoshi forandret det til Heian når han introduserte karate i Japan. Alle Heian-kataene inneholder tilsammen de mest essensielle teknikkene i karate. Alle Heian kata begynner og slutter med en blokkerende teknikk, noe som skulle symbolisere ydmykhet. Fra uttrykket Heiwa-Antei (fred og ro) kom navnet Heian.

Loading...
Heian Sandan

Graderingspensum til 5. kyu - blått belte.

Heian betyr "fredfullt sinn". Det opprinnelige navnet var Pinan, men Gichin Funakoshi forandret det til Heian når han introduserte karate i Japan. Alle Heian-kataene inneholder tilsammen de mest essensielle teknikkene i karate. Alle Heian kata begynner og slutter med en blokkerende teknikk, noe som skulle symbolisere ydmykhet. Fra uttrykket Heiwa-Antei (fred og ro) kom navnet Heian.

Loading...
Heian Yondan

Graderingspensum til 4. kyu - lilla belte.

Heian betyr "fredfullt sinn". Det opprinnelige navnet var Pinan, men Gichin Funakoshi forandret det til Heian når han introduserte karate i Japan. Alle Heian-kataene inneholder tilsammen de mest essensielle teknikkene i karate. Alle Heian kata begynner og slutter med en blokkerende teknikk, noe som skulle symbolisere ydmykhet. Fra uttrykket Heiwa-Antei (fred og ro) kom navnet Heian.

Loading...
Heian Godan

Graderingspensum til 3. kyu - brunte belte (første).

Heian betyr "fredfullt sinn". Det opprinnelige navnet var Pinan, men Gichin Funakoshi forandret det til Heian når han introduserte karate i Japan. Alle Heian-kataene inneholder tilsammen de mest essensielle teknikkene i karate. Alle Heian kata begynner og slutter med en blokkerende teknikk, noe som skulle symbolisere ydmykhet. Fra uttrykket Heiwa-Antei (fred og ro) kom navnet Heian.

Loading...
Tekki Shodan

Graderingspensum til 2. kyu - brunte belte (andre).

Tekki shodan er den kataen man skal fremføre under gradering til 2. kyu. Tekki betyr "jernhest", og opprinnelig skulle man føre tankene til en kampkledd rytter til hest. Hele kataen foregår i stillingen kiba dachi - en stilling som skal være urokkelig.

Loading...
Bassai Dai

Graderingspensum til 1. kyu - brunt belte (tredje)

Bassai dai betyr å "storme en borg - stor". Bassai dai skal fremføres til gradering til 1. kyu, samt at den er en av fire kata man kan fremføre under gradering til shodan (første grad av svart belte). Denne kataen sine sterke teknikker, som vektlegger hoftebevegelse, symboliserer en rambukk som ble brukt i gamle tider for å penetrere fiendtlige borger. Bassai dai (dai = stor) er den store versjonen, og Bassai sho (sho = liten) er den lille.

Loading...
Jion

Jion betyr "kjærlighet (og) godhet" Jion er en av fire kata man kan fremføre under gradering til shodan (første grad av svart belte). Jion er et uttrykk innenfor buddismen. Det er også navnet på et tempel i Kina hvis munker var svært dedikert i læren om kampkunster. Det sistnevnte forklarer også kataens første og siste bevegelse, som i Kina brukes for å hilse på en annen person.

Loading...
Enpi

Enpi betyr "flyvende svale" og kommer fra de hurtige opp- og ned-bevegelsene som minner om de raske flyvemanøverne til svalen. Enpi er en av de eldste Shotokan-kata. Enpi er en av de fire kata man kan velge til graderingen til shodan (første svarte belte).

Loading...
Kanku Dai

Kanku dai betyr "å se mot himmelen - stor". Kanku dai er en av fire kata man kan fremføre under gradering til shodan (første grad av svart belte). Kataens første bevegelse fører utøverens blikk mot himmelen, og hensikten er å symbolisere at utøveren skal bli i ett med naturens mangfold, roe ned sinnet og søke harmoni. Kanku dai er en av de lengste kataene i Shotokan. Kanku sho er "lillebroren" til Kanku dai (dai = stor, sho = liten).

Loading...
Hangetsu

​Hangetsu betyr "halvmåne" og er navngitt etter hovedstillingen som benyttes gjennom store deler av kataen. På engelsk kalles denne fotstillingen "half moon stance". Hangetsu er den eneste Shotokan-kata som tar i bruk fremtredende pusteteknikker.

Loading...
Jitte

Jitte betyr "ti hender" og sies å komme fra det mål å kunne instruere en elev til å kjempe mot ti motstandere. En annen forklaring forklarer navnet ut fra våpenet jitte. Jitte er en slags metall-batong med en bøyle like over håndtaket, og den ble offisielt bare tillatt brukt av politimenn under føydaltiden. Bruken av dette gamle våpenet kan sees i bevegelsene i kataen.

Loading...
Gankaku

​Gankaku betyr "trane på en klippe". Dette kommer av de karakteristiske stillingene på én fot, som minner om en trane som er klar til å angripe sitt bytte. Bevegelseslinjen for denne kataen har, interessant nok, samme form som det japanske skrifttegnet for tallet 1. Bevegelsene er i denne sammenheng forklart ut fra at kataen skal simulere en kamp i de trange smugene på Okinawa.

Loading...
Tekki Nidan

Tekki nidan er den andre Tekki kataen. Tekki betyr "jernhest" og opprinnelig skulle man føre tankene til en kampkledd rytter til hest. Hele kataen foregår i stillingen kiba dachi - en stilling som skal være urokkelig.

Loading...
Tekki Sandan

Tekki sandan er den tredje Tekki kataen. Tekki betyr "jernhest" og opprinnelig skulle man føre tankene til en kampkledd rytter til hest. Hele kataen foregår i stillingen kiba dachi - en stilling som skal være urokkelig.

Loading...
Bassai Sho

​Bassai sho betyr å "storme en borg - liten". Den første halvdelen av denne kata inkluderer teknikker mot angrep hvor det brukes en stokk. Den fikk navnet sitt pga. likheten i mønsteret til Bassai dai. Bassai sho (sho = liten) er den lille, mens Bassai dai (dai = stor) er den store versjonen.

Loading...
Kanku Sho

​Kanku sho betyr "å se mot himmelen - liten". I denne kataen kan teknikken før hoppet tolkes som at utøverens blikk føres mot himmelen. Kanku sho er tilnærmet lik i bevegelsesmønsteret som Kanku dai. Kanku sho er "lillebroren" til Kanku dai (sho = liten, dai = stor).

Loading...
Nijushiho

​Nijushiho betyr "tjuefire steg" og viser til antall steg i kataen. Kataens to første bevegelser forestiller bølger som bryter mot en klippe.

Loading...
Sochin

​Sochin betyr "styrke (og) ro". Dette kommer av hovedstillingen som går igjen i store deler av kataen. Denne stillingen, sochin, er meget sterk og solid. I utgangspunktet var dette en kata ment for å lære forsvar mot stokker. Av denne grunn utføres blokkeringene på en kraftig måte.

Loading...
Chinte

Chinte betyr "usedvanlig hånd". I forbindelse med denne kataen, må usedvanlig forstås som "uvanlig". Dette grunnet de mange sirkulære bevegelsene som ikke er typisk for konseptet bak Shotokan-stilen (korteste vei mellom a og b).

Loading...
Gojushiho Sho

​Gojushiho sho betyr "femtifire steg - liten" og er navngitt etter antall steg i kataen. Gichin Funakoshi kalte kataen "hotaku" (hakkingen til en hakkespett), pga. at noen av teknikkene kan minne om en hakkespett som hakker med nebbet sitt mot et tre. Dette er den lille versjonen, mens Gojushiho dai er den store. Begge to er de mest avanserte kata som har sitt utspring fra Shuri-distriktet på Okinawa.

Loading...
Gojushoho Dai

​Gojushiho dai betyr "femtifire steg - stor" og er navngitt etter antall steg i kataen. Gichin Funakoshi kalte kataen "hotaku" (hakkingen til en hakkespett), pga. at noen av teknikkene kan minne om en hakkespett som hakker med nebbet sitt mot et tre. Dette er den store versjonen, mens Gojushiho sho er den lille.

Loading...
Unsu

​Unsu betyr "hender i skyene". Åpningsbevegelsene, i tillegg til teknikken etter å ha reist seg opp etter kawashi geri, symboliserer det å dele skyene med åpne hender. Unsu, med sine varierte teknikker, er en av de mest avanserte Shotokan-kata. Den er tilsynelatende ganske ung i systemet, da den ble først nevnt i 1922. Faktisk så skal (i henhold til enkelte ordbøker) de to skriftegnene Unsu er bygget opp av, uttales som "unshu".

Loading...