JKA NORWAY

- Beskytter av Karatens Verdier og Tradisjoner - 

JKA Norway er den norske delen av den verdensomspennende organisasjonen Japan Karate Association, og er tilsluttet JKA/World Federation og JKA Europe. 

JKA Norway er synonymt med kvalitet og kompetanse. Som medlem i JKA Norway trener du under engasjerte og kompetente instruktører. Dette kan vi garantere, da vi som eneste offisielle og profesjonelle karateskole i verden, ivaretar og sikrer kvaliteten gjennom utdanning og lisensiering. Vi kvalitetsikrer alle nivåer av instruktører, dommere og graderingsberettigede, ved deltakelse på nasjonale såvel som internasjonale kurs. 

JKA Norway arrangerer mange treningssamlinger og konkurranser i løpet av et karateår. Vi er et kjent navn i internasjonale sammenhenger, og faste deltakere ved flere samlinger og konkurranser. I tillegg kommer utenlandske instruktører årlig til oss. Dette gir deg et spennende, utfordrende og sosialt aktivt miljø. Fellesskapet er sterkt prioritert, og du har store muligheter for å stifte nye bekjentskaper både innenfor og utenfor landegrensen.  

JKA Norway setter respekt og ydmykhet høyt. Vi forventer at der utvises gjensidig respekt mellom treningskamerater, og mellom instruktør og elev. Det er viktig å være ydmyk og åpen ved undervisning, uansett hvilket nivå man er kommet på. Du vil alltid kunne bli utfordret til å ta til deg ny lærdom, samt til å flytte personlige grenser. Dette gir deg mulighet for kontinuerlig utvikling. I JKA karate blir man aldri utlært! ​

JKA Norway

Om JKA Norway