Nakayama1

Nakayama2

Nakayama3

Etter mester Funakoshi`s død i 1957 var det Masatoshi Nakayama som påtok seg ansvaret for å sikre at shotokan karate-do skulle fortsette sikkert og trygt mot det 21. århundre. Nakayama sensei begynte ved Takushoku universitetet i Tokyo i 1932. Han studerte kinesisk historie og språk. Det var også her han begynte med karate-do, selv om hans primære interesser som barn var kendo. Hans lærer var grunnleggeren av Shotokan karate, Gichin Funakoshi.

"Mester Funakoshi insisterte alltid på mengdetrening av kata, kihon og makiwara. Mester Funakoshi var meget streng og disiplinær mot oss, men også snill og tolerant." 
 

Mester Funakoshi var opprinnelig imot konkurransekarate, men gav til slutt etter for Nakayama sensei og andres ønsker. Nakayama sensei forlot universitetet i 1937 og reiste til Kina. Han kom tilbake til Japan etter krigen i 1946, og fortsatte å trene karate-do under den store mesteren Funakoshi. Og i 1949, sammen med mesteren og andre studenter, medvirket han til stiftelsen av det Japanske karateforbund J.K.A. 

Amerikanske soldater stasjonert i Japan ble meget interessert i karate og Nakayama sensei ble forespurt om han ville trene de amerikanske elitesoldatene i bruken av karate. Så i 1953 ble Nakayama sensei invitert til Amerika sammen med datidens fremste instruktører. Nakayama sensei var også i 1953 
 

grunnleggende ansvarlig for innføringen av konkurransekarate, og i 1957 ble det første all-japanske mesterskapet avviklet. I en uttalelse sa Nakayama sensei: "Jeg har ofte spurt meg selv hva mester Funakoshi ville sagt om alt dette med konkurranse i dag, og hva ville hans reaksjon ha vært? Har jeg gjort noe dårlig i utviklingen av konkurransekarate? Men jeg tror at det er konkurranse som har gjort karate-do populært over hele verden - og det var det mester Funakoshi ville - spredning av Shotokan karate-do, så hvis han hadde vært her i dag, tror jeg at han ville vært tilfreds.

Over alle andre var det vel Nakayama sensei som var ansvarlig for den verdensomspennende spredningen av Shotokan karate-do i sine 30 år som leder og sjefsinstruktør ved J.K.A. (Japan Karate Assosiation ). Vi kan takke Nakayama sensei for at han tidlig på 60-tallet besluttet å sende sine beste instruktører, som f.eks. Enoeda sensei, ut i verden. Disse har brakt hans eksempel videre og medvirket til at land i Europa nå er fullt på høyde med Japan. 

Det er en bekreftelse på Nakayama sensei`s fremsyn at ved å støtte hans eksempel er Shotokan karate den ledende, utøvende stilart i verden i dag (med en andel på ca. 60 - 70%). Under Nakayama sensei`s ledelse har J.K.A. konsekvent produsert instruktører i toppklasse. Disse har fått frem dyktige karate-ka rundt om i Europa.

Shotokan karate-do som den blir praktisert av J.K.A. og andre nasjoner, er unik ved at den bare har hatt to virkelig store ledere. Mester Funakoshi som døde i 1957, og Nakayama sensei som var sjefsinstruktør for J.K.A. fra 1957 og frem til sin uventede død i 1987. 

Når en kampsport eller kunstart gjennomgår en periode med så betydningsfull ekspansjon som vi har sett med karate, vil det bli mange omveltninger, forstyrrelser og politiske konflikter. Disse er vanligvis forårsaket av personer som søker å fremme sin egne interesser istedenfor å fremme kunstarten karate. 
 

Det viser hvilken personlighet Masatoshi Nakayama var når han i 30 år opprettholdt en slik ansvarlig posisjon som betød stabilitet for J.K.A. og andre affilerte Shotokan forbund. Et godt eksempel på riktig og ansvarlig ledelse. Nakayama sensei`s metoder vil fortsette å inspirere de som følger etter til den sanne SHOTOKAN KARATE-VEI…