Vandrepokal

Silje Hæve

VANDREPOKALEN FOR 2018

Silje Hæve ble under årsmøtet tildelt hedersprisen "Vandrepokalen 2018". Silje utmerker seg med trofasthet og lojalitet til klubben, og stiller alltid opp for å bidra og delta. Det være seg ukentlige treninger, treningssamlinger, konkurranser, reiser i klubbregi, som lagleder, som hjelpeinstruktør, som fast instruktør, stiller alltid på dugnader og som ekstra hjelp ved sosiale arrangementer og som ivrig hjelper når klubben arrangerer samlinger eller stevner. Silje er også et viktig og fint bindeledd mellom ungdomsgruppen og de voksne i klubben, og er et godt forbilde for generasjonen som kommer.

Jorunn Forde Bolme

VANDREPOKALEN FOR 2017

Jorunn Forde Bolme ble tildelt hedersprisen «Vandrepokalen 2017» under kveldens årsmøte. Jorunn har utmerket seg med sitt store engasjement for klubben og dens medlemmer. Hun er også blant klubbens ivrigste utøvere som deltar på alle treninger, samlinger og konkurranser. Hun gjør en strålende jobb som materialforvalter i klubben, og har takket ja til ny periode i styret. Hun stiller også alltid opp ved sosiale arrangementer og bidrar både organisatorisk og med sitt smittende humør ?

Vi gratulerer Jorunn så masse med velfortjent heder.

Lydia Ulvedal

VANDREPOKALEN FOR 2016

Lydia Ulvedal ble under årsmøtet tildelt Vandrepokalen Årets ildsjel for 2016. Lydia har over lengre tid utmerket seg med sitt store engasjement for klubben. Både som utøver, karatemor, dommer, hjelpeinstruktør, lagleder og hjelpende hånd til alle våre sosiale arrangementer. Hun viser stort engasjement for klubben, og stiller alltid opp om det trengs hjelp.

Vi gratulerer Lydia så masse med velfortjent heder.

Inger Mari Røli

VANDREPOKALEN FOR 2015

Vandrepokalen for 2015 gikk til Inger Mari Røli. Prisen gis til en person med tilknytning til klubben som har utmerket seg mtp engasjement og bidrag til klubben. 

Inger viser et stort engasjement for klubben hun har vært medlem av i mange år. Hun er en våre medlemmer med lengst fartstid i klubben. I tillegg til å være aktiv utøver og vært styremedlem, steppet hun inn i høst og påtok hun seg også instruktørverv. Hun bidrar sterkt i det sosiale miljøet i klubben, og stiller alltid opp for klubben om noe skal gjøres. Hun har gjennom alle år vist stor lojalitet til klubben, og har satt oppgaver for klubben i fremste rekke. Inger er et godt forbilde for alle med tilknytning til klubben, og en person mange ser opp til. 
Vi gratulerer Inger så masse med velfortjent hederspris.

Eirunn Waatevik Saure

VANDREPOKALEN FOR 2014

Eirunn Waatevik Saure ble tildelt vandrepokalen for 2014 under dagens årsmøte. Prisen gis til en person med tilknytning til klubben som har utmerket seg mtp engasjement og bidrag til klubben. 

Eirunn viser et stort engasjement for klubben gjennom å være aktiv utøver, forelder, hjelpeinstruktør, lagleder, organisator ved turer, medlem av ressursgruppen, festkomiteen og steppet i høst inn som styremedlem og materialforvalter. Hun bidrar sterkt til det gode sosiale miljøet i klubben, og stiller alltid opp for klubben om noe skal gjøres. Et godt forbilde for alle med tilknytning til klubben. 
Vi gratulerer Eirunn så masse med velfortjent hederspris.

Gry Waardahl Arnesen

VANDREPOKALEN FOR 2013

Gry Waardal Arnesen ble overrakt Vandrepokalen for 2013 under Nordås Karateklubbs Årsmøte i dag torsdag. 
Gry fikk utmerkelsen for sitt engasjement for klubben gjennom over 10 år. 
Hun har hatt ulike roller i sin tid i klubben, men det startet som karatemamma for 2 unge utøvere. I disse 10 årene har hun vært en aktiv karatemamma som har kjørt, hentet og fulgt opp sine håpefulle på stevner og gasshukuer - lokalt og utenbys. Gry har også vært en sosial bidragsyter i klubben, og gjennom sitt engasjement og positivisme, bidratt til et godt miljø for både barn, ungdom og voksne. De siste årene har hun også tatt rollen som karateutøver selv, og bidrar nå også i dojoen med sin iver og sitt engasjement. 
Grys evne til å gi av seg selv, og at hun til stadighet uoppfordret bidrar med hjelp til hva det måtte være, er noe styret og klubben har satt pris på i mange år. Det er ikke få vafler hun har solgt, få timer hun har sittet på tribunen og fulgt karatestevner/gasshukuer eller få dugnadstimer hun har lagt ned i klubben. 

VI GRATULERER GRY SÅ MASSE MED VELFORTJENT UTMERKELSE!

Roar Pettersen

VANDREPOKALEN FOR 2012

Roar Pettersen ble overrakt Vandrepokalen for 2012 under Nordås Karateklubbs årsmøte på torsdag. 
Han fikk utmerkelsen for sitt enestående arbeid for klubben. Han har sittet som leder for klubben, og vært en viktig brikke i vårt arbeid med å stadig utvikle klubben til å bli bedre på alle punkter - på det administrative såvel som det karatetekniske. Han har i tillegg til å være styreleder og far til aktiv utøver, vært utøver selv som i løpet av 2012 besto gradering til shodan.
Han er i tillegg en sosial bidragsyter i klubben, som alltid er med på aktiviteter i regi av klubben eller JKA Norway - både utenomsportslige og som deltager på gasshukuer og som lagleder på stevner. 

VI GRATULERER ROAR SÅ MASSE MED VELFORTJENT UTMERKELSE!

Rune Løvås

VANDREPOKALEN FOR 2011

Vandrepokalen 2011 ble utdelt under årsmøtet og prisen gikk denne gang til

Rune Løvås. Dette er en pris som gis til en person eller personer som har

utmerket seg for sin innsats for klubben det siste året. Rune har sittet i styret dette året

og har gått foran med stor arbeidsiver, engasjement og evne til å ta tak i saker og få

omsatt de i handlinger på en eksemplarisk måte.

Vi gratulerer Rune så mye med velfortjent heder☺ 

Tore Kindem


VANDREPOKALEN FOR 2010

Ørjan Løbrot

VANDREPOKALEN FOR 2009

Jannicke Midtbø

VANDREPOKALEN FOR 2008

Gunnar Moen

VANDREPOKALEN FOR 2007

Jørgen Moen

VANDREPOKALEN FOR 2006

Familien Austrheim

VANDREPOKALEN FOR 2005

Heine Mohn

VANDREPOKALEN FOR 2004

Familien Waagbø

VANDREPOKALEN FOR 2003