LITT INFO OM JKA-CUP

Krav til deltagelse:
Nedre aldersgrense er minimum 7 år på stevnedagen, i tillegg må utøveren minimum ha gult belte ved stevnestart.

Klasser:
Barna/ungdommene er delt opp i klasser etter alder og beltefarge. Hvem utøverne skal konkurrere mot innen de ulike klassene blir avgjort ved trekning, og offentliggjort på våre facebook-sider et par dager før cupen. 

Selve konkurransen:
Konkurransene foregår parallelt på flere matter.

Utøverne konkurrerer både i kata(mønster) og kumite (kamp). Først avvikles kata-konkurransene, deretter kumite-konkurransene.

Utøverne konkurrerer bare i kata/kumite-øvelser de kan fra før, opp til sitt nivå. De konkurrerer to og to.

Siden det kan være vanskelig å se forskjell på dem pga like hvite drakter, skilles de ved at den ene får på seg et rødt belte/snor. Denne utøveren kalles Aka, og blir ropt opp først. Den andre utøveren kalles Shiro.

Hoveddommer vil annonsere hvilken type kata eller kumite utøverne skal gå. 

For de yngste utøverne, i klassen 7-9 år med gult og oransje belte, konkurreres det ikke etter cup-systemet.Her vil alle deltagerne få gå flere kamper, ingen vil ‘ryke ut’, og det vil ikke bli kåret vinnere i denne klassen. På denne måten vil utøverne få en fin introduksjon til konkurransesystemet. 

I de øvrige klassene konkurreres det etter cup-systemet:

For klassene gult til og med lilla belte vil det bli tatt hensyn til laveste graderte ved valg av kata eller kumite.

Utøverne blir vurdert av dommere enten ved flagg (rødt flagg = Aka) eller poeng. Vinnere går videre til neste runde, og ved uavgjort vurdering vil hoveddommer enten kåre en vinner eller kreve omkamp mellom de to utøverne. I frikamp bruker hoveddommer også håndsignaler.

Medaljeutdeling
Etter konkurransen er over er det medaljeutdeling med gull-, sølv- og bronse-medaljer i hver klasse (Klassen 7-9år med gult-oransje belte har ikke vinnermedaljer) Alle får deltagermedaljer.

En fin erfaring!
For noen barn kan det virke litt brutalt å 'ryke ut' allerede etter en kamp, men de fleste takler dette fint, og tar det med seg som en god erfaring totalt sett. Slike konkurransedager skaper et unikt samhold mellom barna/ungdommene - det er helt herlig å se dem heie hverandre frem og juble på hverandres vegne!

Velkommen på cup!