[X]

- Beskytter av Karatens Verdier og Tradisjoner - 

JKA Norway er den norske delen av den verdensomspennende organisasjonen Japan Karate Association, og er tilsluttet JKA/World Federation og JKA Europe. 

JKA Norway er synonymt med kvalitet og kompetanse. Som medlem i JKA Norway trener du under engasjerte og kompetente instruktører. Dette kan vi garantere, da vi som eneste offisielle og profesjonelle karateskole i verden, ivaretar og sikrer kvaliteten gjennom utdanning og lisensiering. Vi kvalitetsikrer alle nivåer av instruktører, dommere og graderingsberettigete, ved deltakelse på nasjonale såvel som internasjonale kurser. 

JKA Norway arrangerer mange treningssamlinger og konkurranser i løpet av et karateår. Vi er et kjent navn i internasjonale sammenhenger, og faste deltakere ved flere samlinger og konkurranser. I tillegg kommer utenlandske instruktører årlig til oss. Dette gir deg et spennende, utfordrende og sosialt aktivt miljø. Fellesskapet er sterkt prioritert, og du har store muligheter for å stifte nye bekjentskaper både innenfor og utenfor landegrensen.  

JKA Norway setter respekt og ydmykhet høyt. Vi forventer at der utvises gjensidig respekt mellom treningskamerater, og mellom instruktør og elev. Det er viktig å være ydmyk og åpen ved undervisning, uansett hvilket nivå man er kommet på. Du vil alltid kunne bli utfordret til å ta til deg ny lærdom, samt til å flytte personlige grenser. Dette gir deg mulighet for kontinuerlig utvikling. I JKA karate blir man aldri utlært! 

Hovedinstruktør JKA Norway:

Larsen sensei - 7. dan JKA

sensei larsenGeir Arild Larsen sensei er Norges høyest graderte Shotokan Karateutøver med Nandan, 7. dan JKA. Han er hovedinstruktør for den norske delen av JKA World Federation: JKA Norway . Takket være hans harde arbeid og iver for å spre Shotokan Karate i Norge, har vi nå en sterk organisasjon med over 2000 medlemmer kan nyte godt av.

Geir A. Larsen har sitt hovedsete i Lura Karateklubb/Seishin Dojo som også fungerer som Honbu Dojo (hovedsete) for JKA Norway . I Lura KK har Geir A. Larsen Sensei mer eller mindre daglig instruksjon for klubbens medlemmer. 

Geir A. Larsen Sensei er en meget anerkjent instruktør som absolutt legger sin sjel i å få det beste ut av utøverne han instruerer. Dette får han til med sin engasjerende, motiverende og dynamiske personlighet. Han har alltid et glimt i øyet, men forventer samtidig at utøverne gir maks innsats og følger korrekt etikette.

Geir A. Larsen Sensei er lisensiert direkte fra Japan som dommer, instruktør og graderingsberettiget. Han har bestått Internasjonal A-lisens som instruktør i JKA WF.

 Innhold © Nordaas Katateklubb. Webdesign ©2018 av Web Norge